Warning: Missing argument 2 for get_page_info(), called in /var/www/vhosts/v-4257.webspace/www/old.schoolturan.kz/fns/options.php on line 21 and defined in /var/www/vhosts/v-4257.webspace/www/old.schoolturan.kz/fns/functions.php on line 31
«Т?ран» мектеп-лицейi

?ош келді?іздер!

«Т?ран» мектеп-лицейі -  1996 жылы «Т?ран» университеті базасыны? негізінде ??рыл?ан орта білім беру мекемесі.

Мемлекеттік лицензиясы: сериясы АА-5 № 0163666,  бас лицензия, мерзімі шектеусіз.

 О?у тілі: орыс тілі

О?ыту ?аза?стан Республикасы ?кіметіні? 23.08.2012ж  №1080 ?аулысы негізінде Жалпы?а міндетті білім беру стандарты бойынша, ?Р-ны?  Б?М-ні?  №115   03.04.2013 жыл?ы б?йры?ымен  бекітілген  ж?мыс жоспары аясында ж?ргізіледі.

Материалды – техникалы? база: к?зетілетін аума?ы бар жеке ?имарат, заманауи спорт кешені (спорт ж?не би залы, футбол, баскетбол, волейбол ала?дары, жеке ойын ала?ы); интерактивті жабды?тар; бай кітап ?оры.

Педагогикалы? ?жым жо?ары де?гейлі к?сіби біліктілігімен ерекшеленетін,  білім беру парадигмасында жеке т?л?амен ж?мыс істеу  жолдарын ме?герген.

Т?лек ?лгісі:  Мемлекет м?лімдеген негізгі ??зыреттерді ме?герген ?аза?стан Респубикасыны? жас азаматы.

О?у-т?рбие ?рдісіндегі психологиялы? – медициналы? - педагогикалы? ?ызмет о?ушыларды? жас ерекшеліктері ж?не жеке психологиялы? ерекшеліктеріне с?йкес ж?мыс істейді.

К?н т?ртібі: 8.30-дан 17.00-ге дейін. Бес к?ндік о?у аптасы, к?лікпен жеткізу  ?ызметі ?арастырыл?ан,  к?нделікті ысты? та?ам, 1-6 сынып о?ушылары  ?зартыл?ан к?ндегі топтарда ж?мыс істейді.

?абылдау т?рі: 1-4 сынып ж?не мектеп алды о?ушыларымен ??гімелесу ж?ргізіледі, 5-11 сынып о?ушылары  математика ж?не орыс тілінен ?абылдау тестін тапсырады.

Мектеп т?лектері  ?аза?станны? ж?не  Ресей, бас?а да  шетелді? е? жа?сы жо?ары о?у орындарында білім алуда.